Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kalasataman myymälämme on sulkenut ovensa pysyvästi. Verkkokauppamme on tietenkin edelleen aina auki ja lisätietoa varaston muutosta näet tästä!

Kirjaudu sisään

Lisää kirjoituksiamme

Oppikirjailija Irja Nikkinen ELLIN oppimisblogin vieraana

Raparperin alla, Kaarnalaivassa, Pappatunturilla, Mökkilaiturilla ja Kielipoluilla -materiaalien tekijä Irja Nikkinen ELLIN oppimisblogin vieraana:

Kieltä opitaan niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin ja vain pieni osa opitusta kohdistuu varsinaiseen koulupäivään. Uusi opetussuunnitelma haastaakin huomioimaan ja rakentamaan kielitietoisuuden kivijalkaa jo koulupolun alusta opetettavien asioiden merkityksellisyydelle. Tämä on hieno lähtökohta ja antaa mahdollisuuksia kaikenlaisille oppijoille. Erilaiset tekstit ja lähestymistavat tarjoavat jokaiselle jotakin. Myös opettajan työtä on syytä helpottaa tässä kohtaa meidän oppikirjailijoiden toimesta. Tarjolla on valmiiksi valittuja erilaisia merkityksellisiä tekstejä ja tekstilajeja monipuolisine tehtävineen ja arviointiosioineen (ks. alempana). 

Merkityksellisyyskokemukset aktivoivat oppijan rohkeasti viestimään ja käyttämään kieltä. Kapea-alaisen, sirpaletiedon sijaan suunnataan kohti laaja-alaista osaamista – monipuolisilla työtavoilla, yksin ja yhdessä oppien. Monilukutaito tuo kulttuurista ulottuvuutta ja mahdollistaa oppimista merkityksiä avaamalla – samalla kulttuurien välinen kynnys madaltuu.

Median käyttöä opetellaan monipuolisesti, mutta turvallisuuden ehdoilla. Näppäintaidot tuovat oman haasteensa median käytön opetteluun. Erilaisia näppäintaitoja harjoitellaan välineen mukaisesti. Kymmensormijärjestelmän opetteleminen tuo vapausasteita esimerkiksi kirjoittamisen motorisiin haasteisiin.

Kaarnalaivassa on näppäintaitoharjoituksia

Vahva peruslukutaito, kirjoitustaito sekä aktiivinen rooli omassa oppijuudessa sekä sen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat niitä perustavoitteita, joille tulevaisuuden oppimista ja opettamista rakennetaan. Opettajan rooli vahvistuu entisestään enemmänkin oppimisen mahdollistajana kuin perinteisesti ajatellen opettajana.

Se, mihin me erkkaopet olemme jo ammattimme puolesta profiloituneet oppimisen eriyttäjinä, tsemppaajina ja ”super momentsien” luojina tuleekin nyt kaikkien opettavien aikuisten tavoitteeksi – hienoa! On kuitenkin syytä muistaa, että jonkun ”super moment” voi olla aamulla kouluun tuleminen kun se jollekin toiselle voi olla opillisesti vaativa haaste ja siinä onnistuminen. Molemmat ovat kuitenkin yhtä arvokkaita.

Raparperin alla sekä Kaarnalaivassa -materiaalit tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta opiskellaan jatkossa laaja-alaisesti. Tämä mahdollistaa opettajalle rohkeammin erilaisen materiaalin käytön: koulukirjaston tai oman lähikirjaston kirjahylly voikin monelle olla aarreaitta lukutaidon harjaannuttamiseen perinteisen Aapisen tai lukukirjan tilalla tai joku voi innostua lukemaan opettamisesta Kirjoittamalla lukemaan (Trageton)-menetelmällä tietokoneella tai iPadilla kirjoittaen.

Raparperin alla -kopioitava äidinkielen materiaali on syntynyt opettajien toivomuksesta. Tässä kirjassa on huomioitu kielellisen tietoisuuden kehitys ja sen tukeminen jo esiopetusvuodesta alkaen. Se soveltuu maniosti eriyttämiseen esi-1-luokille. 

Kirja sisältää seuraavat osiot: Hahmottaminen ja hienomotoriikka, Kielelliset valmiudet, Äänteistä kirjaimiin ja Tavuista sanoihin. Esiopettajat – ottakaa omaksenne! 

Kaarnalaivassa -materiaali on suunniteltu palvelemaan sekä oppimisen että opettamisen erilaisia tarpeita. Tämä kopioitava materiaali sisältää tehtäväkokonaisuuksia, jotka etenevät pedagogisesti asian oppimisesta oppimisen vahvistumiseen ja ylioppimiseen. Tehtävät soveltuvat 2-3-luokan Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineeseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. 

Kirja sisältää tunnettujen lastenkirjailijoiden uusimpia erilaisia tekstejä. Sujuvaa lukutaitoa ja luovaa kirjoittamista treenataan sekä yksin että parin kanssa. Onnistumista arvioidaan itsearvioinnin keinoin. Opettajan arvioinnin tueksi on jokaisesta tekstistä pisteytetty luetun ymmärtämisen tehtävä.

Yhden tehtäväkokonaisuuden tekeminen vie yhden oppitunnin verran ja tekstejä käsitellään tehtäväkokonaisuuksissa laaja-alaisesti, pedagogisesti tukien (kuvasta tarinaksi – ohjattu tarinan kirjoittaminen – luova tarinan kirjoittaminen).

Kaarnalaivassa-materiaali sisältää myös keskeiset kielitiedon sisällöt harjoituksineen.

Kymmensormijärjestelmä opetellaan sujuvasti ja ohjatusti materiaaliin sisällytetyn ohjelman avulla. Ohjelma sisältää kannustavan oppituntikohtaisen harjoitteen lisäksi kotiharjoitteet. Ahkera harjoittelija oppii kirjoittamaan sujuvasti näppäimillä ja saa onnistujan diplomin.

Kaikki oppivat!


Irja Nikkinen
Laaja-alainen erityisopettaja
Oppikirjailija​

Ellinkauppa tiedottaa!

Myymälä suljettu pysyvästi

Valmistellaan toimitustapoja