Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kirjaudu sisään

Lisää kirjoituksiamme

Kaikki, mitä sinun on hyvä tietää Tarinavuori-menetelmästä!

Sarianna Tammilehto

Miten luetaan AI

Olen hiukan vierastanut menetelmä-sanan käyttöä. Sana on tuoksunut juhlallisilta ja virallisilta yliopiston käytäviltä. Toisaalta sana on maistunut myös staattiselta. Vasta äskettäin tajusin, että kreikan sana methodos tarkoittaa suomeksi kuljettavaa tietä. Tie Tarinavuorelle on monella tapaa erilainen. Siksi en enää epäröi kutsuessani Tarinavuoren lukemaan opettamisen tapaa menetelmäksi.

Lukemaan opettamisen problematiikka on kiehtonut minua jo kolme vuosikymmentä, ensimmäisistä erityisluokanopettajavuosistani alkaen. Tarinavuori-menetelmä on syntynyt vahvasta tarpeesta ja empiirisiin havaintoihin vastaamisesta. Sen sadat opponentit ovat olleet armottomia, mutta samalla erittäin päteviä kokemusasiantuntijoita. Tarinavuori-menetelmä sisältää kaiken sen lukemaan opettamiseen liittyvän tiedon, jonka olen tieteellisen tutkimustiedon lisäksi näiltä rakkailta oppilailtani oppinut.

Tarinavuori on toiminnallinen, synteettinen ja dynaaminen lukemaan opettamisen menetelmä. Lukeminen tapahtuu liukumalla tavujen äänteet yhteen. Opetuksen painotusten muuttaminen, sekä jatkuva uusien harjoitusmuotojen kehittäminen oppilaiden tarpeiden mukaisiksi tuovat menetelmään dynamiikkaa.

Tarinavuori-menetelmään on poimittu ideoita eniten CID-assosiaatiomenetelmästä sekä KÄTS-menetelmästä. Sen kulmakiviä ovat muistin tukeminen monin tavoin, motivaation ylläpitäminen sekä ongelmakohtien harjoittelemisen painottaminen.

Tuliko tallennustila täyteen?

Suurella osalla oppilaista, joiden lukemaan oppiminen on hidasta, on myös kapea työmuisti. Tarinavuori-menetelmässä käsiteltävän tiedon määrä pidetään minimissä ja työmuistia tuetaan kaikin mahdollisin keinoin. Tunneilla keskitytään vain ja ainoastaan ydinasiaan sekä sen kertaamiseen tuhansin eri tavoin.

Kirjaimet ovat oppikirjassa tietyssä järjestyksessä. Ensin vuorossa ovat kirjaimet, joiden ääntöasut ja yhteen liukuminen vaativat mahdollisimman vähän motorista muistia. Seuraavaksi tulevat kirjaimet, joiden ääntöasu erottuu muista äänteistä erittäin selkeästi. Näin tuetaan auditiivista muistia. Huulion asentoa tarkkaillaan. Koko fonologinen prosessi opetellaan neljän kirjaimen avulla. Oppilaan kirjassa pitäydytään hyvin pitkään kaksikirjaimisissa tavuissa ja kaksitavuisissa sanoissa.

Aloittelevaa lukijaa voi tukea vaikka millisekunnin perässä tulevalla ”kaikulukemisella”. Se on tärkeää erityisesti epävarmoille oppilaille, sekä niille oppilaille, jotka eivät pysty tuottamaan kovin selkeää puhetta.

Uusiin sisältöihin edetään vasta sitten, kun edellinen asia hallitaan hyvin! Aakkosia ei  harjoitella erikseen ja etukäteen ainakaan niiden oppilaiden kanssa, joilla on suurimmat oppimisen haasteet. Jonkun ryhmän kanssa saatetaan edetä viidenteen kirjaimeen vasta joulun jälkeen.

Oppilaan kirjan ulkoasu on suunniteltu mahdollisimman selkeäksi sekä suur- että pienaakkosversiossa. Suuraakkosia kannattaa käyttää kaikilla niillä oppilailla, joilla on hahmottamisen ongelmia tai vahvaa kehitysviivettä. Heidän muistiaan ja motivaatiotaan ei kuormiteta edes kirjainmuotojen motorisella harjoittelemisella. Kirjoittaminen tapahtuu irtokirjaimilla. Muita visuomotorisia harjoitteita on toki tärkeää tehdä. Kirjainmuotojen harjoittelun voi rauhassa aloittaa vaikka vasta keväällä.

Tunteja pidetään säännöllisesti, mielellään päivittäin. Joka ainoalla tunnilla varmistetaan opitun asian osaamisen. Jotta muistijälki pysyy, tarvitaan samojen sisältöjen harjoittelemista hyvin säännöllisesti monipuolisilla tavoilla.

Onko motia?

Motivaatio on polttoainetta. Ilman sitä mikään ei liiku. Motivaatio rakentuu yhteenkuuluvuuden, kyvykkyyden ja vapaaehtoisuuden kokemuksista.

Turvallinen ilmapiiri, jossa toisille naureskelemiselle on nollatoleranssi, on Tarinavuoritunneilla ensiarvoisen tärkeä! Vaikeissa kohdissa autetaan ja kannustetaan. Onnistumiset palkitaan vahvasti. Tähän voi osallistua koko ryhmä. Lukutaidon oppimista juhlitaan. Huumorin merkitystä ei voi korostaa myöskään liikaa. Tarinavuoritunnit ovat iloisia ja hauskoja. On ihanaa, jos opettajakin heittäytyy välillä hassuttelemaan.

Tarinavuori-menetelmässä kokemus lukutaidosta annetaan jo aivan kirjan alussa.

Alkutavun ja siihen liitettävän lopputavun + kuvan avulla syntyy tunne sanojen lukemisen helppoudesta. Tämä kokemus on hyvin merkityksellinen ja kantaa pitkän aikaa. Valtava toistojen määrä saa hitaimmatkin oppijat tuntemaan kyvykkyyttä ja kokemaan hallinnan tunnetta.

Tarinavuori-menetelmään kuuluvat jatkuvat toistot tehdään pöytätason pelien, digitaalisten pelien, erilaisten leikkien, rakentelun ym. avulla. Opettajan kirjasta löytyvät toiminnalliset työtavat saavat tekemisen tuntumaan kevyeltä ja vapaaehtoiselta. Näitä harjoittelutapoja voi oikein mielellään kehittää itse lisää.

Yli esteiden

Tarinavuori-menetelmä on suunniteltu iästä riippumatta kaikille niille oppilaille, joille lukemaan oppiminen on työlästä tai erittäin työlästä. Oppimisen ongelmakohdat on otettu menetelmässä erityisen vahvasti huomioon. Oppimisen ensimmäisestä hetkestä alkaen kuunnellaan äänteiden kestoa. Opettajan kirjasta ja oheismateriaaleista löytyy paljon ideoita myös klusiilien (KPT), diftongien, äng-äänteen sekä vierasperäisten kirjainten harjoitteluun.

Askeleiden mitta riippuu kulkijasta. Joidenkin tie on tasaisempi tai kuoppaisempi kuin toisilla. Oppimisen ilo, sinnikäs harjoittelu ja sopivan suuruiset haasteet auttavat kuitenkin aivan kaikkia kulkemaan kohti lukutaitoa.

Ellinkauppa tiedottaa!

Myymälä suljettu pysyvästi

Valmistellaan toimitustapoja