Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kirjaudu sisään

Tutustu Matikkaa lapsen kanssa -kirjaan!

Lisää kirjoituksiamme

Matikkaa lapsen kanssa – matikkakirja vanhemmille ja läheisille

Matikkaa lapsen kanssa -kirja on matikkakirja vanhemmille, isovanhemmille ja kaikille niille läheisille, jotka haluavat tukea lasta matematiikan oppimisessa. Se, että läheiset ovat kiinnostuneita lapsen oppimisesta kertoo hänelle, että oppiminen, ja myöhemmin koulunkäynti, ovat tärkeitä asioita.
Tukemalla lasten koulunkäyntiä vanhemmat luovat paitsi osaamista, myös opiskelutaitoja ja -motivaatiota!

matikankirja vanhemmille

Matematiikka herättää suuria tunteita. Sitä osaamattomat voivat vähätellä sen merkitystä, ja sitä hallitsevat saattavat jopa suurennella sen tärkeyttä. Nämä asenteet siirtyvät huomaamatta lapsille. Vanhempi voi omalla esimerkillään näyttää, että matikkaa voi oppia yhdessä, kokeillen ja harjoitellen. Samalla vanhemman ja lapsen välinen suhde vahvistuu.

Vanhemmille joille matikka oli vaikeaa koulussa, lapsen koulutehtävät tuntuvat yhtä vaikeilta kuin omat läksyt aikanaan. Nämä vanhemmat saattavat vähätellä matematiikan tarpeellisuutta: “Älä välitä, en minäkään osannut” -sanonta lohduttaa ehkä lasta, mutta kannustaako se yrittämäänkään?

Myös vanhemmat, jotka ovat olleet koulussa hyviä matematiikassa ja jopa pitäneet siitä, saattavat hämmentyä, kun lapsi ei opi. He eivät välttämättä osaa siirtää osaamistaan lapselle. Kun jokin asia tuntuu itselle helpolta ja jopa itsestään selvältä, voi olla hankalaa selittää se ymmärrettävästi toiselle.

murtokakut yhteenlasku
Laventaminen, supistaminen… Murtoluvut tuntuvat monista vaikeilta. Murtokakuilla on helppo osoittaa, että 1/2 + 1/3 on sama kuin 10/12.

Moni vanhempi on huolestunut lapsensa osaamisesta ja siitä, kuinka mahdollinen heikko osaaminen vaikuttaa lapsen loppuelämään. Matematiikan huono osaaminen sulkee useita opiskeluvaihtoehtoja ja urapolkuja lapselta.

Matematiikkaa tarvitaan myös arkisissa asioissa, kuten oman talouden suunnittelussa ja mittayksiköiden hallinnassa. Kuinka paljon minulle jää käteen verojen jälkeen? Kuinka monta desilitraa on yksi litra? Kuinka monta litraa on yksi desilitra?

Matikkaa lapsen kanssa -kirjan kirjoittaja, lehtori, filosofian tohtori Liisa Näveri, on tutkinut matemaattisen ajattelun kehittymistä ja hänellä on pitkä kokemus matematiikan opettajana alakoulusta yliopistoon. Viime vuosina hän on päässyt seuraamaan myös lastenlastensa matemaattisen ajattelun kehittymistä. Liisan kohtaamisista eri ikäisten matematiikan oppijoiden kanssa kerrotaan kirjan kertomuksissa, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka lapset oppivat matematiikkaa.

Ymmärtämiseen pyrkivän ja monipuolisen harjoittelun avulla kaikki voivat oppia matematiikan perusteet. Tässä kirjassa seurataan matematiikan hierarkkista ja loogista rakennetta, jossa aiemmin opitut taidot mahdollistavat seuraavien asioiden opettelun. Kun osaamisen pohja on vahva, lapsi pystyy omaksumaan uusia asioita ja ymmärtämään oppimansa. Kirjan esimerkeissä käytetään paljon konkreettisia välineitä, jotka tukevat ymmärtävää oppimista.

kaarihelmitaulu allekkainlasku
Allekkainlaskuja voi konkretisoida kaarihelmitaululla.

Kirjassa käsitellään myös opiskelutaitoja, työskentelytapoja ja ongelmanratkaisua sekä tunteiden vaikutusta oppimiseen, sekä sitä, miten näitäkin osa-alueita voidaan kehittää harjoittelemalla. Hyvät työskentelytavat ja opiskelutaidot helpottavat oppimista ja toimivat myöhemmin opiskelu- ja työelämässä. Tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen tukevat lapsen kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi.

VINKKI – Jos tehtävä tuntuu lapsesta hankalalta:

  • Tarkista, että hän hallitsee sitä edeltävät taidot.
  • Jos lapsesi hallitsee edeltävät taidot, mutta ei osaa laskuja, käytä apuna konkreettisia välineitä.
  • Jos lapsesi ei hallitse laskuja konkreettisilla välineillä, käytä pienempää lukualuetta.
kymmenjärjestelmävälineet jakolasku
Isojenkin lukujen jakolasku onnistuu kymmenjärjestelmävälineillä.

Tilaa kirja ELLIn kaupasta:

Ellinkauppa tiedottaa!

Myymälä suljettu pysyvästi

Valmistellaan toimitustapoja