Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kirjaudu sisään

Kirjaudu ulos

Tekijä kertoo Mökkilaiturilla -kartoituspaketin synnystä ja käytöstä.

Lisää kirjoituksiamme

Mökkilaiturilla -alkukartoitusmateriaalin tekijä Irja Nikkinen: Koulutie kutsuu pian uusia tulokkaita!

Moni koulutietään aloittava lapsi on kesän aikana opetellut kengännauhojen solmimista, itsenäistä WC:ssä käyntiä ja turvallisen koulutien kulkemista ja siinä huomaamattaan ehkä jo oppinut lukemaankin. Joku toinen taas harjoittelee vielä koulutyössä vaadittavia hienomotorisia taitoja tai opettelee kuulemaan, tunnistamaan tai tuottamaan suomenkielisiä äänteitä ja kirjaimia.

Ensimmäinen kouluvuosi aloitetaan hyvin erilaisin taidoin: osa lukee jo sujuvasti ja osalle suomen kielen kirjaimetkaan eivät vielä ole tuttuja. Osalla on vielä puheen äänteitä karkuteillä. Myös matemaattisissa taidoissa on huomattavia eroja. Esimerkiksi lukujonotaidoissa edistyneimmät hallitsevat luvuilla operoimisen jopa satojen lukualueella ja jotkut vain lukualueella yhdestä viiteen. Lisäksi aritmeettiset perustaidot ja matemaattis-looginen ajattelu on hyvin eriytynyttä koulutulokkailla.

Huomionarvoista on myös, että motivoitumisen, tunteiden ja kokemusten merkitys oppimiselle on hyvin erilainen. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisen koulutulokkaan alkutaidot kartoitetaan heti ensitöiksi. Tämä mahdollistaa erityisopettajalle tuen tarvitsijoiden poimimisen oikeanasteiseen tukeen ja myös taidoissaan pidemmällä olevien oppilaiden oikeanlaisen ylöspäin eriyttämisen. Riittävän kokonaisvaltaisella alkukartoituksella ja siitä johdettavilla toimenpiteillä on myös ennustevoima oppimismotivaation syntymiselle ja ylläpitämiselle.

Mökkilaiturilla-alkukartoitusmateriaali on luotu juuri näihin tarpeisiin. Materiaali on erityisopetuksen arjessa “haudutettu ja pitkään toimivaksi kypsynyt.” Se on erityisopettajan työkalu kielellisten, motoristen ja matemaattisten valmiuksien arvioimiseen. Materiaalin avulla on helppo kartoittaa myös nimeämisen taidot, työmuisti ja kynäotteen oikeellisuus ja toimivuus. Materiaaliin on sisäänrakennettu huomiokohdat (ennustepisteet), joiden avulla oleelliset tuen sekä eriyttämisen tarpeet löytyvät tarkasti ja helposti.

Materiaali sisältää opettajan oppaan lisäksi kaikki muut kartoituksessa tarvittavat välineet:
– laskuhelmet kangaspussissa -tehtäväkortit
– kolme korttisarjaa loogisen ajattelun arviointiin
– pelialusta, noppa ja nappulat

Kaikki kartoitustulokset merkitään koontipohjalle, joka on samalla erityisopettajan seurantaväline ja johon on helppo palata oppilaan edetessä luokalta toiselle.

Materiaali sisältää myös erillisen lukutaidon arviointimateriaalin ja koontipohjan (äänne/kirjan-, tavu/sana- ja virketasoiselle) lukutaidon arvioinnille. Samalle koontipohjalle on kätevää kirjata useampi mittaustulos koulunkäynnin edetessä.

Mökkilaiturilla-materiaalissa sekä alkukartoittaminen että tukitoimien löytäminen on tehty mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi tarjoamalla hyviksi koettuja vaihtoehtoja oppimisen pulmien tukemiseksi.

Erityisopettaja voi tehdä kartoitustehtäviä haluamassaan järjestyksessä ja valikoiden. Jos lukutaidon tasojen kartoittaminen on tärkeää esimerkiksi jakoryhmien muodostamisen vuoksi, kannataa aloittaa siitä. Jos oppilas osaa jo lukea, voi fonologisten taitojen kartoittamisosion jättää tekemättä.

Kartoitustilanne on tärkeä kohtaamistilanne, jolla on merkitystä myöhemmän yhteistyön sujumisen kannalta. Tässä kohtaamisessa luodaan perusta erityisopettaja-oppilas-suhteelle. Arvostava, välittävä ja oppimisessa auttava aikuinen on kannattelija ja oppimisen ohjaaja osalle  oppilaista koko alakoulupolun ajan.

Mökkilaiturilla on jokaisen erityisopettajan “must”-materiaali!

Irja Nikkinen, erityisopettaja, Mökkilaiturilla -materiaalin tekijä

Irja Nikkisen alkukartoitukset sekä kopioitavat materiaalit ELLIn kaupassa:

Ellinkauppa tiedottaa!

Myymälä suljettu pysyvästi

Valmistellaan toimitustapoja