Kalasataman myymälämme on sulkenut ovensa pysyvästi. Verkkokauppamme on tietenkin edelleen aina auki ja lisätietoa varaston muutosta näet tästä!

Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kirjaudu sisään

Lisää kirjoituksiamme

VaNen ViLLE-tehtävät

Digitaaliseen ViLLE-ympäristöön on laadittu VaNeen omat materiaalit, jotka seuraavat viikkosuunnitelmia. Opettaja voi huoletta antaa näitä tehtäviä oppilailleen, koska tehtävät ovat varmasti VaNea, “täsmää” ja huolellisesti

Lue kirjoitus

VaNe-Koulutukset

Vaikka materiaaleja voi käyttää ilman koulutusta, suosittelemme luokka-asteittain järjestettäviä koulutuksia, jotta menetelmän käyttäminen onnistuu parhaiten. Koulutusten tavoitteena on antaa opettajalle valmiuksia opettaa matematiikkaa unkarilaisen Varga-Neményi

Lue kirjoitus

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit: Visuaalinen hahmottaminen

Tässä blogissa esittellään ELLIn ratkaisuja visuaalisen hahmottamisen harjoittamiseen.
Aiemmin ilmestyneitä:

Lue täältä matikan erityisopetuksen materiaaleista.
Lue täältä puheopetuksen materiaaleista.
Lue täältä äidinkielen ja S2:n erityisopetuksen materiaaleista.

Hahmottamisen vaikeudet ovat usein todellinen syy oppimisvaikeuksien taustalla. Hahmotusvaikeus voi ilmetä paitsi ongelmina äidinkielen ja/tai matematiikan sisällöissä, myös vaikeutena hahmottaa sanoja, käsitteitä tai niiden välisiä suhteita, kellonaikoja tai rahankäyttöä, omaa ympäristöä tai kehoa. Hahmotusvaikeus vaikeuttaa oppimista, koulunkäyntiä ja sosiaalisia suhteita. Ilman hahmotusvaikeuden tunnistamista ja hoitoa lapsi voi luulla, että hänen vaikeutensa johtuvat huonoudesta tai tyhmyydestä – vaikka hahmotusvaikeutta voidaan hoitaa ja hahmottamista harjoitella.

VENNY – Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus ja kuntoutus

Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan kykyä tehdä havaintoja omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. VENNY on visuaalisia hahmotusvaikeuksia kartoittava ja kuntouttava menetelmä, joka soveltuu hyvin käytettäväksi yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen piirissä. Ilmaiseksi ladattavan VENNY1 -kartoitusmateriaalin avulla saadaan selville, ketkä tarvitsevat VENNY-menetelmän mukaista tukea.

Vuoden 2017 lopussa ilmestyneessä VENNY 1&3-paketissa on mukana VENNY1-kartoitusmateriaali sekä syvyystason harjoituksia sisältävä VENNY3-materiaali.

VENNY-menetelmässä kynällä ja paperilla tehtävien harjoitteiden lisäksi on tärkeää harjoitella mallista rakentelua ja loogista päättelyä erilaisilla paloilla, peleillä ja kuvakorteilla. Harjoitukset aloitetaan viivapiirroksista, ja niiden sujuessa siirrytään kaksiulotteisiin tasokuvioihin. Vasta kun tasokuviot ovat hallussa, voidaan siirtyä kolmiulotteisiin tehtäviin.

Tutustu VENNY-menetelmään VENNYn Youtube-kanavalla!

Rakentelupalikat

Erilaisilla rakentelupalikoilla voidaan rakentaa kaksi- ja kolmiulotteisia kuvioita. Mallia voidaan ottaa konkreettisesta mallista (rakentaa samanlainen kuvio kuin on jo rakennettu), kuvan perusteella, sanallisia ohjeita seuraten tai oman mielikuvituksen mukaan. Säännöllisiä rakennelmia voidaan myös rakentaa peilin avulla, käyttäen puolta siitä palikkamäärästä, mitä koko rakennelmaan tarvittaisiin. Nikitin-tehtävät ovat klassikon asemassa, mutta värikuutioita voi ostaa myös erillisinä. SOMA-kuutio tarjoaa haasteita kolmiulotteiseen rakenteluun, mallikortteja erilaisiin rakennelmiin löytyy sekä SOMA-kuution tehtäväkorteista, sekä googlettamalla hakusanalla “SOMA-kuutio”, “SOMA cube” tai “SOMA Würfel”.

Kuvakortit

Tarkkaavaisuutta voidaan harjoittaa korttisarjoilla, joissa etsitään hullunkurisia asioita näennäisen arkipäiväisistä tilanteista. Hahmotuskyvyn harjoittamisessa kannattaa käyttää myös loogisia tarinakuvakortteja, jossa käydään läpi erilaisten tilanteiden tapahtumia kortti kerrallaan.

Erilaisia vaihtoehtoja tarjoavat kuvakortit, kuten Mitä Nyt? auttavat ymmärtämään syitä ja seurauksia. Myös nimeäminen ja abstraktit asiat, kuten yläkäsitteet, saattavat olla vaikeita hahmotusvaikeuksista kärsiville, joten visuaalisten hahmotusharjoitusten ohella kannattaa kehittää sanastoa ja kykyä luokitella asioita erilaisten ominaisuuksien perusteella.

Visuaalista hahmottamista harjaannuttavat pelit

Hahmottamisen pelit ovat hyödyllisyytensä lisäksi mukavaa ajanvietettä kaiken ikäisille. Quadro Colorissa ja Robot Face Racessa etsitään kilpaa väriyhdistelmiä ja kuvioita. Tricky Fingersissä ja iTrax-pelissä yhdistyvät kuvioiden hahmottaminen ja hienomotorinen harjoittelu. Erilaiset peilipelit sopivat yksin pelaamiseen ja ne kannattaa aloittaa helpoista tehtävistä ja siirtyä aina vaikeampiin tehtäviin. Sama koskee puista Triplet-peliä, jossa rakennetaan erilaisia kuvioita värillisiä kolmioita käyttäen. Hahmottamista voi harjoitella myös etsimällä kuvista eroja, kuten Spot the difference -pelissä, tai etsimällä kahta samanlaista kuvaa kuten See Search Find -pelissä.

Looginen päättely

Myös looginen päättely on tärkeä osa visuaalista hahmottamista. Kuvavihjeiden tulkitsemista voi harjoitella esimerkiksi Rank the items– tai Comparing sizes -pelien avulla. Concepta+-peli on vaikeampi, koska siinä vihjeiden järjestyksen saa päättää itse. Loogista päättelyä voi harjoitella myös kolmiulotteisesti: SOMA-kuutio sopii myös loogisen päättelyn harjoitteluun: palikoista voi rakentaa kuution 240 eri tavalla. Kannattaa tutustua myös loogisiin kokoelmiin, kuten unkarilaisiin loogisiin paloihin. Ohjeita loogisten kokoelmien käyttöön saa Loogiset kokoelmat – opettajan käsikirja -kirjasta.

Lisää hahmottamisharjoituksia arkeen 

Hahmottamisen häiriöitä voidaan kuntouttaa monipuolisesti. Monet hahmottamispelit ja -välineet ovat lisäksi hauskoja, joten niiden käyttäminen on helppo integroida koko ryhmän toimintaan, jolloin hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset voivat harjoitella ilman, että heidän tarvitsee ajatella harjoituksia aina lisätehtävinä tai tukitunteina. Koska visuaalista hahmottamista voidaan harjoitella monin tavoin, se on myös hyvä lisä ilmiöopetukseen tai muihin laajoihin oppikokonaisuuksiin.

Ellinkauppa tiedottaa!

Kalasataman myymälä palvelee Ma-Pe klo 9:00 - 16:30

Valmistellaan toimitustapoja