Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kirjaudu sisään

Kirjaudu ulos

Lisää kirjoituksiamme

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit: Visuaalinen hahmottaminen

Tässä blogissa esittellään ELLIn ratkaisuja visuaalisen hahmottamisen harjoittamiseen.
Katso myös muut Erityisopetuksen materiaalit -sarjan osat:

Lue täältä matikan erityisopetuksen materiaaleista.
Lue täältä puheopetuksen materiaaleista.
Lue täältä äidinkielen ja S2:n erityisopetuksen materiaaleista.

Hahmottamisen vaikeudet ovat usein todellinen syy oppimisvaikeuksien taustalla. Hahmotusvaikeus voi ilmetä paitsi ongelmina äidinkielen ja/tai matematiikan sisällöissä, myös vaikeutena hahmottaa sanoja, käsitteitä tai niiden välisiä suhteita, kellonaikoja tai rahankäyttöä, omaa ympäristöä tai kehoa. Hahmotusvaikeus vaikeuttaa oppimista, koulunkäyntiä ja sosiaalisia suhteita. Ilman hahmotusvaikeuden tunnistamista ja hoitoa lapsi voi luulla, että hänen vaikeutensa johtuvat huonoudesta tai tyhmyydestä – vaikka hahmotusvaikeutta voidaan hoitaa ja hahmottamista harjoitella.

VENNY – Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus ja kuntoutus

Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan kykyä tehdä havaintoja omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. VENNY on visuaalisia hahmotusvaikeuksia kartoittava ja kuntouttava menetelmä, joka soveltuu hyvin käytettäväksi yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen piirissä. Ilmaiseksi ladattavan VENNY1 -kartoitusmateriaalin avulla saadaan selville, ketkä tarvitsevat VENNY-menetelmän mukaista tukea.

Vuoden 2017 lopussa ilmestyneessä VENNY 1&3-paketissa on mukana VENNY1-kartoitusmateriaali sekä syvyystason harjoituksia sisältävä VENNY3-materiaali.

VENNY-menetelmässä kynällä ja paperilla tehtävien harjoitteiden lisäksi on tärkeää harjoitella mallista rakentelua ja loogista päättelyä erilaisilla paloilla, peleillä ja kuvakorteilla. Harjoitukset aloitetaan viivapiirroksista, ja niiden sujuessa siirrytään kaksiulotteisiin tasokuvioihin. Vasta kun tasokuviot ovat hallussa, voidaan siirtyä kolmiulotteisiin tehtäviin.

Tutustu VENNY-menetelmään VENNYn Youtube-kanavalla!

Rakentelupalikat

Erilaisilla rakentelupalikoilla voidaan rakentaa kaksi- ja kolmiulotteisia kuvioita. Mallia voidaan ottaa konkreettisesta mallista (rakentaa samanlainen kuvio kuin on jo rakennettu), kuvan perusteella, sanallisia ohjeita seuraten tai oman mielikuvituksen mukaan. Säännöllisiä rakennelmia voidaan myös rakentaa peilin avulla, käyttäen puolta siitä palikkamäärästä, mitä koko rakennelmaan tarvittaisiin. Nikitin-tehtävät ovat klassikon asemassa, mutta värikuutioita voi ostaa myös erillisinä. SOMA-kuutio tarjoaa haasteita kolmiulotteiseen rakenteluun, mallikortteja erilaisiin rakennelmiin löytyy googlettamalla hakusanalla “SOMA-kuutio”, “SOMA cube” tai “SOMA Würfel”.

Kuvakortit

Tarkkaavaisuutta voidaan harjoittaa korttisarjoilla, joissa etsitään hullunkurisia asioita näennäisen arkipäiväisistä tilanteista. Hahmotuskyvyn harjoittamisessa kannattaa käyttää myös loogisia tarinakuvakortteja, jossa käydään läpi erilaisten tilanteiden tapahtumia kortti kerrallaan.

Erilaisia vaihtoehtoja tarjoavat kuvakortit, kuten Mitä Nyt? auttavat ymmärtämään syitä ja seurauksia. Myös nimeäminen ja abstraktit asiat, kuten yläkäsitteet, saattavat olla vaikeita hahmotusvaikeuksista kärsiville, joten visuaalisten hahmotusharjoitusten ohella kannattaa kehittää sanastoa ja kykyä luokitella asioita erilaisten ominaisuuksien perusteella.

Visuaalista hahmottamista harjaannuttavat pelit

Hahmottamisen pelit ovat hyödyllisyytensä lisäksi mukavaa ajanvietettä kaiken ikäisille. Robot Face Racessa etsitään kilpaa väriyhdistelmiä ja kuvioita. Tricky Fingersissä yhdistyvät kuvioiden hahmottaminen ja hienomotorinen harjoittelu. Puinen Triplet-peli sopii yksin pelaamiseen ja se kannattaa aloittaa helpoista tehtävistä ja siirtyä aina vaikeampiin tehtäviin. Pelissä rakennetaan erilaisia kuvioita värillisiä kolmioita käyttäen. Hahmottamista voi harjoitella myös etsimällä kuvista eroja, kuten Spot the difference -pelissä.

Looginen päättely

Myös looginen päättely on tärkeä osa visuaalista hahmottamista. Kuvavihjeiden tulkitsemista voi harjoitella esimerkiksi Rank the items– tai Comparing sizes -pelien avulla. Concepta+-peli on vaikeampi, koska siinä vihjeiden järjestyksen saa päättää itse. Loogista päättelyä voi harjoitella myös kolmiulotteisesti: SOMA-kuutio sopii myös loogisen päättelyn harjoitteluun: palikoista voi rakentaa kuution 240 eri tavalla. Kannattaa tutustua myös loogisiin kokoelmiin, kuten unkarilaisiin loogisiin paloihin. Ohjeita loogisten kokoelmien käyttöön saa Loogiset kokoelmat – opettajan käsikirja -kirjasta.

Lisää hahmottamisharjoituksia arkeen 

Hahmottamisen häiriöitä voidaan kuntouttaa monipuolisesti. Monet hahmottamispelit ja -välineet ovat lisäksi hauskoja, joten niiden käyttäminen on helppo integroida koko ryhmän toimintaan, jolloin hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset voivat harjoitella ilman, että heidän tarvitsee ajatella harjoituksia aina lisätehtävinä tai tukitunteina. Koska visuaalista hahmottamista voidaan harjoitella monin tavoin, se on myös hyvä lisä ilmiöopetukseen tai muihin laajoihin oppikokonaisuuksiin.

Ellinkauppa tiedottaa!

Myymälä suljettu pysyvästi

Valmistellaan toimitustapoja